Điện thoại Smartphone

8e496eE_41BdD52

Điện thoại là thiết bị viễn thông dùng để trao đổi thông tin, thông dụng nhất là truyền giọng nói - tức là "thoại" (nói), từ xa giữa hai hay nhiều người.

Có 31 kết quả

Trang 1 / 2