Máy lạnh

A3535b79_1EaC95

Có thể hiểu một cách đơn giản, máy lạnh là thiết bị sử dụng điện năng để thay đổi nhiệt độ trong phòng theo nhu cầu của người sử dụng.

Hiện nay trên thị trường, máy lạnh được phân thành 2 loại:

- Máy lạnh một chiều: Thường được gọi là máy lạnh vì khả năng làm lạnh.

- Máy lạnh hai chiều (Máy điều hòa): Có tính năng làm lạnh (vào mùa hè) và tính năng sưởi ấm (vào mùa đông).

Có 1 kết quả

Trang 1 / 1