Bách hoá Online

A732A_EdAeC9B58

Kinh doanh cửa hàng tạp hóa online có hình thức cơ bản giống với cửa hàng, siêu thị tạp hóa thông thường. Cửa hàng online cũng nhập hàng hóa mẫu mã buôn bán các mặt hàng giống cửa hàng truyền thống tuy nhiên địa điểm kinh doanh lại là ở trên nền tảng internet mạng toàn cầu.

Có 11 kết quả

Trang 1 / 1